info [at] khatesevom-ads.com

برند یا نام تجاری هویت بخش یک محصول

تیر 29, 1398
خط سوم

برند یا نام تجاری هویت بخش یک محصول

برند یا نام تجاری متمایزکننده محصول یا خدماتی خاص است که با ویژگی‌های خود از محصولات یا خدمات مشابه عرضه‌شده در بازار متمایز شده است بنابراین […]